Khong the giao Doi tuyen cua chung ta cho ong Mai Duc Chung “Không thể giao Đội tuyển của chúng ta cho ông Mai Đức Chung”

Trước phiên "điều trần" do Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch phối hợp với VFF tổ chức vào ngày mai (21/12) để bàn bạc, mổ xẻ thất bại của ĐT..