Hoat dong cua Viet Nam voi tu cach la PCT Uy ban chong khung bo Hoạt động của Việt Nam với tư cách là PCT Uỷ ban chống khủng bố

Mặc dù thời gian này Bộ Ngoại giao Việt Nam khá bận rộn với trọng trách ngoại giao mới khi mà Việt Nam là Uỷ viên không thường trực HĐBA..