» Tìm kiếm:

Oversea Chinese Banking Corporration

VPBank sap ban 10 co phan cho ngan hang nuoc ngoai VPBank sắp bán 10% cổ phần cho ngân hàng nước ngoài

Một đoàn chuyên gia của Tập đoàn tài chính ngân hàng Singapore OCBC (Oversea Chinese Banking Corporration) đã đến Việt Nam khảo sát tình..