» Tìm kiếm:

Nordic Mobile Telephony

50 dan so the gioi su dung dien thoai di dong 50% dân số thế giới sử dụng điện thoại di động?

Theo kết quả từ trung tâm nghiên cứu Informa: thuê bao điện thoại di động trên toàn thế giới đã đạt con số 3,3tỷ tương đương với ½ dân số..