» Tìm kiếm:

Nikolai Rogozhkin

Nga tang cuong an ninh sau nguy co khung bo Nga tăng cường an ninh sau nguy cơ khủng bố

Hôm qua 17/1, Nga đã đẩy mạnh công tác kiểm soát an ninh ở các thành phố chính, triển khai thêm hàng nghìn cảnh sát và tăng cường cảnh giác..