» Tìm kiếm:

Những Ba Lan

Nguoi dat muc tieu ke som thoa man Người đạt mục tiêu, kẻ sớm thỏa mãn

Năm 1974 người Tây Đức trên sân nhà đã thể hiện sự mưu mẹo trong tính toán khi nhường bước bằng tỉ số thua 0-1 tối thiểu trước người anh em..