» Tìm kiếm:

Nhật Bản Junichiaro Koizumi

Sach giao khoa Nhat Ban va lich su bi che giau Sách giáo khoa Nhật Bản và lịch sử bị che giấu

Chính quyền Hàn Quốc sẽ áp dụng biện pháp trả đũa nếu đến tháng 8 mà Thủ tướng Nhật Bản Junichiaro Koizumi không có hành động thích hợp...