» Tìm kiếm:

Nhất Quân Khu

Doi Quan khu 7 thay doi huan luyen vien Đội Quân khu 7 thay đổi huấn luyện viên

Ban lãnh đạo đội hạng Nhất Quân Khu 7 mới quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV trưởng Lưu Mộng Hùng. Thay thế ông Hùng nắm..