» Tìm kiếm:

Nhưng Laporta

Laporta tu chuc Barca bau chu tich moi Laporta từ chức, Barca bầu chủ tịch mới

Vị luật sư 43 tuổi chấp nhận rút lui khỏi cương vị hiện tại ở đội ĐKVĐ châu Âu để dọn đường cho cuộc bầu cử chủ tịch và ban lãnh đạo mới,..