» Tìm kiếm:

Như VTC News

Be tac vay von World Bank do PMU 18 Bế tắc vay vốn World Bank do PMU 18?

Như VTC News đã đưa tin, Ngân hàng Thế giới (WB) có thể sẽ tạm dừng các khoản cho vay do việc PMU 18 đang sa lầy trong việc thực hiện Dự án..