» Tìm kiếm:

Nguyen Thi Van Anh

Ban doc Nguyen Thi Van Anh o Nhat Ban giup co giao Thinh Bạn đọc Nguyễn Thị Vân Anh ở Nhật Bản giúp cô giáo Thịnh

Chiều 24/7, TS đã nhận được số tiền 764.000 đồng (tương đương 50 USD) do bạn Nguyen Thi Van Anh, đang học ở Sendai (Nhật Bản) gửi đến giúp..