» Tìm kiếm:

Nguyễn Xuân Lãnh

Bi lap bien ban lao thang xe vao cong an Bị lập biên bản, lao thẳng xe vào công an

9h30 sáng 1/3, trong khi đang làm nhiệm vụ, anh Nguyễn Xuân Lãnh - cảnh sát trật tự Công an phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội kiểm tra và lập..

Bi lap bien ban lao thang xe vao cong an Bị lập biên bản, lao thẳng xe vào công an

9h30 sáng 1/3, trong khi đang làm nhiệm vụ, anh Nguyễn Xuân Lãnh - cán bộ cảnh sát trật tự (Công an phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) kiểm..