» Tìm kiếm:

Nguyễn Xuân Chương

Olympic Toan VN khong bi suc ep thanh tich Olympic Toán VN không bị sức ép thành tích

"Mấy hôm trước, em cũng hồi hộp nhưng bây giờ thấy rất thoải mái. Em sẽ làm bài thi hết sức mình", Nguyễn Xuân Chương, cậu học trò nghèo..