» Tìm kiếm:

Nguyễn Thiên Định

Da choi ngong lai gio thoi con do Đã chơi ngông lại giở thói côn đồ

Nguyễn Thiên Định (SN 1988), Phạm Công Dư (SN 1986), Nguyễn Vũ (SN 1987) ở xã Vĩnh Quang và Nguyễn Hoàng Vương (SN 1988) ở xã Vĩnh Hảo,..