» Tìm kiếm:

Nguyễn Thị Hồn Nhiên

Lang nghe Dieu em muon noi Lắng nghe “Điều em muốn nói”

“Rất nhiều đêm em nằm cô đơn trong túp lều tranh của mình, khóc vùi vì đói và rét. Mẹ cha không còn, em không biết dựa vào ai. Ruột em..