» Tìm kiếm:

Nguyễn Thị Cường

Hoi chung nham trong nganh y te Hội chứng "nhầm" trong ngành y tế

Những cái "nhầm" tai hại Trong thư gửi đến báo, ông Hoàng Ngọc Cầm đã kể lại sự việc của vợ ông - bà Nguyễn Thị Cường - ở thị trấn Sóc Sơn..