» Tìm kiếm:

Nguyễn Quốc Tân

Mo u nhay nam trong buong tim Mổ u nhày nằm trong buồng tim

Êkip phẫu thuật gồm các BS Chu Trọng Hiệp, Nguyễn Quốc Tân, TrầnVăn Hòa - BV Tim Tâm Đức (TP.HCM) - đã mổ cấp cứu cắt bỏ u nhày nhĩ trái..