» Tìm kiếm:

Nguyễn Nam Chính

Sat lo song Hong con nhieu dien bien phuc tap Sạt lở sông Hồng còn nhiều diễn biến phức tạp

Khu vực sạt lở ven sông Hồng thuộc phường Ngọc Thuỵ (Long Biên, Hà Nội) đã kéo dài tới hàng trăm mét. Toàn bộ các công trình xây dựng dọc..