» Tìm kiếm:

Nguyễn Mạnh Luân

V Riders V-Riders

Nguyễn Mạnh Luân - cựu HS Trường phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM - nhớ câu nói của anh Huỳnh Minh Việt: “Cố gắng có những ý tưởng..