» Tìm kiếm:

Nguyễn Mạnh Lâm

Khoa dao tao nhiep anh dau tien cua VN Khoá đào tạo nhiếp ảnh đầu tiên của VN

Nhiếp ảnh là lĩnh vực nghệ thuật duy nhất chưa có hệ thống đào tạo ở cấp đại học ở VN. Vì thế, những cử nhân nhiếp ảnh đầu tiên của Đại học..