» Tìm kiếm:

NGUYỄN KIM NGÂN

Ban TTC so 310 Bạn TTC (số 310)

Tôi tên là HỒ NGUYỄN THÚY AN và hai em tên là NGUYỄN THỊ LIN NA và NGUYỄN KIM NGÂN. Na học lớp 9, Ngân học lớp 8, còn An thì đang học dược,..