» Tìm kiếm:

Nguyễn Kim Dũng

Da Nang khong khen thuong theo chi tieu Đà Nẵng: không khen thưởng theo chỉ tiêu

TT (Đà Nẵng) - Theo ông Nguyễn Kim Dũng, trưởng Ban thi đua - khen thưởng TP Đà Nẵng, từ năm 2006 Đà Nẵng sẽ không phân bổ chỉ tiêu thi đua..

Nhan su moi Nhân sự mới

Thành phố Huế: ông Nguyễn Kim Dũng, phó bí thư Thành ủy Huế, đắc cử chủ tịch HĐND TP. Ông Nguyễn Văn Cao tái đắc cử chủ tịch UBND TP; các..