» Tìm kiếm:

Nguyễn Khắc Quýnh

Nguoi bao ve di san van hoa lang Người bảo vệ di sản văn hoá làng

Từ 20 năm nay, ông Nguyễn Khắc Quýnh (Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) miệt mài tìm tòi sưu tầm ca dao tục ngữ, phong tục, tập quán cũ của làng..