» Tìm kiếm:

Nguyễn Khắc Nghiên

Chu tich nuoc tiep Tong Tham muu truong Quan giai phong nhan dan Trung Quoc Chủ tịch nước tiếp Tổng Tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc

Chiều nay, 31/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp thân mật Thượng tướng Lương Quang Liệt, Tổng Tham mưu trưởng..

Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X Danh sách uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X

Chiều 24/4, tại Trung tâm Báo chí Đại hội X của Đảng, ông Đào Duy Quát, Phó Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Giám đốc Trung tâm báo..

Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet tiep Tong tham muu truong Quan giai phong nhan dan Trung Quoc Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tiếp Hoàng tử Ả Rập Xê-út Chiều 31.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn..