» Tìm kiếm:

Nguyễn Huy Tự

Lang con nit it hon tien si Làng...“con nít ít hơn tiến sĩ”

Nhiều người vẫn thường nhắc đến truyền thống học hành ở đất Can Lộc, Hà Tĩnh, nhưng ấn tượng nhất với tôi vẫn là câu nói của bác Nguyễn Huy..