» Tìm kiếm:

Nguyễn Diệu Thảo

Nguyen Dieu Thao Sang tao tren nen tang van hoa am thuc dan gian Nguyễn Diệu Thảo: Sáng tạo trên nền tảng văn hóa ẩm thực dân gian

Cộng tác thường xuyên với một số tờ báo chuyên về ẩm thực, làm tư vấn cho các nhà hàng lớn, tham gia các lễ hội ẩm thực quốc tế, nhân vật..