» Tìm kiếm:

Nguyễn Đức Triều

Chung ta da lang phi tien ty ty ty Chúng ta đã lãng phí tiền tỷ, tỷ, tỷ...

“Bà con nông dân tận dụng từng mớ rau để đi bán được 100, 200 đồng trong khi đó chúng ta lãng phí tiền tỷ, tỷ, tỷ...” Phó trưởng ban..