» Tìm kiếm:

Ngoài Thọ

Hau vu an Nam Cam 3 mon no Tho dai uy phai tra Hậu vụ án Năm Cam: 3 món nợ Thọ “đại úy” phải trả

Ngoài Thọ “đại úy”, còn có 13 bị can khác bị đề nghị truy tố, trong đó có Nguyễn Văn Thành - Nguyên Viện trưởng Viện KSND quận 4 -..

3 mon no Tho Dai Uy phai tra 3 món nợ Thọ "Đại Úy" phải trả

Ngoài Thọ “Đại Úy”, còn có 13 bị can khác bị đề nghị truy tố, trong đó có Nguyễn Văn Thành, nguyên viện trưởng Viện KSND quận 4, TP HCM.