» Tìm kiếm:

Nghe Việt Trinh

Nghe Viet Trinh Thanh Mai Giang Mi tam su Nghe Việt Trinh, Thanh Mai, Giáng Mi tâm sự

Không hẹn mà lên, Việt Trinh, Thanh Mai, Giáng Mi - những ngôi sao của một thời - đang quay trở lại. Sự quay về của họ là ngọn lửa cháy nốt..