CD Canh cung trau chuot va sang trong CD "Cánh cung" - trau chuốt và sang trọng

Tôi đã chờ đợi và đón nghe "Cánh cung" để cảm thấy ở Đỗ Bảo một sự chững chạc khác thường ở lứa tuổi của anh. Nghe CD, có thể thấy cái vẻ..