» Tìm kiếm:

Nga Mstilav Rostropovich

Nhac si bac thay Rostropovich qua do i Nhạc sĩ bậc thầy Rostropovich qua đời

Nghệ sỹ chơi đàn cello và là chỉ huy dàn nhạc nổi tiếng người Nga Mstilav Rostropovich vừa qua đời, thọ 80 tuổi.