» Tìm kiếm:

Ngựa Xích Thố

Di chua Ba phai luy chua Ong Đi chùa Bà phải lụy chùa Ông

Lễ hội chùa Bà Bình Dương diễn ra vào ngày rằm tháng Giêng hàng năm rất nổi tiếng. Nay, ngày 13 âm lịch cũng là ngày vía Ông thu hút khách..