» Tìm kiếm:

Người Vẽ Hình

Nguoi ve hinh anh Viet Nam tren gom Người vẽ hình ảnh Việt Nam trên gốm

Một người bỏ ra hơn nửa cuộc đời tìm đường đi cho riêng mình, bắt đầu từ việc tự thiết kế tượng gỗ, vẽ tranh, rồi đổi sang nghề không dính..