» Tìm kiếm:

Ngô Trọng Long

An mang tai quan chao vit Án mạng tại quán cháo vịt

Gần 1h sáng 8/9, các anh Lại Ngọc Hải, 27 tuổi; Lại Văn Duyên, 31 tuổi và Lại Văn Cường, 23 tuổi đều làm nghề lái xe, quê quán ở thị xã Phủ..