» Tìm kiếm:

Ngô Huy Tuấn

Giao vien truong Phuoc Buu dung nhuc hinh voi hoc sinh Giáo viên trường Phước Bửu dùng nhục hình với học sinh

Cô Lâm Thị Mông, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A5, cô Trần Thị Tường Thanh, chủ nhiệm lớp 7A6 và thày Ngô Huy Tuấn, chủ nhiệm lớp 7A10, trường..