Shell Viet Nam tham gia Ngay An toan 2007 toan cau Shell Việt Nam tham gia Ngày An toàn 2007 toàn cầu

Đó là hành động nhằm khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện nguyên tắc vàng HSE (Sức khỏe, An toàn và Môi trường) của Cty Shell..

Shell nang cao ATGT duong bo thong qua viec ung dung cong nghe moi Shell nâng cao ATGT đường bộ thông qua việc ứng dụng công nghệ mới

Nhân sự kiện Shell Việt Nam tổ chức “Ngày An toàn 2007” vào ngày 16.10, phóng viên TNO đã có bài phỏng vấn ông Panot Triroj _ Chủ tịch..