ADC KRONE ho tro Viet Nam dao tao chuyen gia mang ADC KRONE hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên gia mạng

Học viện mạng NetPro ITI vừa tổ chức trao Chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo Chuyên gia Thi công hệ thống cáp cấu trúc (ADC KRONE Master..

Sinh vien tu tin buoc vao nghe IT “Sinh viên tự tin bước vào nghề IT”

Đây là chương trình do Học viện Mạng NetPro ITI-Viện Công Nghệ Thông Tin, ĐH Quốc gia HN tổ chức. Tất cả các bạn sinh viên chuyên ngành..

Lap lo hong IT cho sinh vien Lấp lỗ hổng IT cho sinh viên

Là học viện mạng chính thức của Cisco Systems, Học viện Mạng Netpro ITI đưa ra chương trình đào tạo chuyên gia mạng mang tên “Học CCNA -..

Hoc CCNA Mang Router ve nha "Học CCNA - Mang Router về nhà"

"Học CCNA-Mang Router về nhà" là chương trình đào tạo chuyên gia mạng của Học viện Mạng NetPro ITI, Viện Công nghệ Thông tin (ĐH QG Hà Nội).