» Tìm kiếm:

Nam Bùi Thị Hoàng Oanh

Mai Phuong dang quang Hoa hau Viet Nam 2002 Mai Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Hoa khôi các tỉnh phía Nam Bùi Thị Hoàng Oanh, Á hậu 2 là Nguyễn Thị Mai Hương (Hải Dương). Đó là kết quả của 3..