» Tìm kiếm:

Nam Đạ Huoai

Lam Dong Mot ngay hai vu chay rung Lâm Đồng: Một ngày hai vụ cháy rừng

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, trong ngày 7/4 xảy ra liên tiếp 2 vụ cháy rừng ở địa phận huyện Đạ Huoai. Vụ thứ nhất lúc 11 giờ tại tiểu khu..