» Tìm kiếm:

Na Uy Ole Hermann Borgan

Thay doi trong tai tran chung ket Champions League Thay đổi trọng tài trận chung kết Champions League

UEFA đã quyết định không sử dụng trọng tài biên người Na Uy Ole Hermann Borgan cho trận chung kết Champions League giữa Arsenal và..