Dam bao tien do di dan xay dung thuy dien Son La Đảm bảo tiến độ di dân, xây dựng thủy điện Sơn La

1/10, đến thăm khu di dân tái định cư Nậm Cản, phường Na Lay, thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở..