» Tìm kiếm:

NNSG Paksé

Tay dua Nguyen Quoc Dung ve nhat chang 5 Tay đua Nguyễn Quốc Dũng về nhất chặng 5

Chặng thi đấu thứ 5 từ Viêng Chăn trở về Paksan đã chứng kiến một cuộc đổi áo Vàng ngoạn mục và phần thắng đã thuộc về tay đua Nguyễn Quốc..

Tay dua Nguyen Quoc Dung ve nhat chang 5 Tay đua Nguyễn Quốc Dũng về nhất chặng 5

Chặng thi đấu thứ 5 từ Viêng Chăn trở về Paksan đã chứng kiến một cuộc đổi áo Vàng ngoạn mục và phần thắng đã thuộc về tay đua Nguyễn Quốc..