» Tìm kiếm:

Nếu Luật

Gop tien lo cho cha me giam tru gia canh the nao Góp tiền lo cho cha mẹ, giảm trừ gia cảnh thế nào?

Khi cha mẹ có đông con, mỗi người con trích mỗi tháng một khoản tiền để lo cho cha mẹ thì khi khai báo thuế sẽ bị trùng là điều đương..

Nganh toa an kho kham noi viec xu ly tranh chap dat dai Ngành tòa án khó kham nổi việc xử lý tranh chấp đất đai

“Nếu Luật Đất đai được thông qua, áp dụng ngay, tòa các cấp sẽ phải gánh thêm ít nhất 50.000 vụ kiện mỗi năm, vượt quá năng lực xét xử",..