» Tìm kiếm:

Nếu Amaobi

Vu noi loan cua Amaobi Nguoi trong cuoc noi gi Vụ “nổi loạn” của Amaobi: Người trong cuộc nói gì?

Sau 2 ngày ầm ĩ, mãi đến hôm qua, các bên liên quan mới chịu ngồi lại để thỏa thuận… mồm với nhau về hướng giải quyết. Những tưởng mọi..