Nhung nguoi bat mach lu quet Những người "bắt mạch" lũ quét

Quàng Văn Phóng vận hết sức vào đôi bàn tay từ từ đưa cáp nối ra giữa dòng. Gió hút từ ngã ba sông làm chiếc nôi chao đảo. Phía dưới, từng..

Khi nhung dong song bi mo bung Khi những dòng sông bị "mổ bụng"

Cuộc chiến tận thu vàng sa khoáng ở Lai Châu bắt đầu từ năm 2004. Đến nay, đỉnh điểm của nó là khi mà cả Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi..