Phu Yen Phat hien trong dong Dong Son Phú Yên: Phát hiện trống đồng Đông Sơn

Thêm một chiếc trống đồng vừa được phát hiện tại Núi Lá, xã Hoà Mỹ Tây, huyện Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Mặt trống tương đối nguyên vẹn, hình..