» Tìm kiếm:

Núi Giáng Hương

Nha Trang tuy tien pha nui Nha Trang: tùy tiện phá núi

Núi Giáng Hương (thuộc địa phận xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, cách Nha Trang 5km) là một ngọn núi đẹp với thảm cây xanh đa dạng. Tuy..