» Tìm kiếm:

Nàng Lana Lang

Gap go nang Lana cua Thi tran Smallville Gặp gỡ nàng Lana của “Thị trấn Smallville”

Người ta gọi cô là “Nàng Lana Lang” xinh đẹp bởi lẽ, vai diễn thành công nhất từ trước đến nay của người đẹp mang hai dòng máu Âu - Á..