» Tìm kiếm:

Mr Nippon Maru

Soi dong cuoc thi Miss Mr Nippon Maru Sôi động cuộc thi "Miss - Mr Nippon Maru"

Tạm biệt Việt Nam, hơn 300 đại biểu chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á (SSEAYP) 2007 đã trải qua chặng hải trình dài 8 ngày (từ ngày 4..