» Tìm kiếm:

Mortal Kombat Deadly Alliance

Cheat kiem tien trong Mortal Kombat Cheat kiếm tiền trong Mortal Kombat

Thông thường, để đủ tiền mua các cao thủ giấu mặt trong Mortal Kombat Deadly Alliance, bạn phải "nhặt tiền lẻ" bằng cách giao đấu hàng trăm..

Chieu Fatality trong Mortal Kombat Chiêu Fatality trong "Mortal Kombat"

Chiêu kết liễu đối phương (Fatality) trong trò Mortal Kombat Deadly Alliance (MKDA) có đồ họa sống động, ý tưởng độc đáo nhưng khá bạo lực..